Pepermunt verhoogt de spierproductie en zuurstofopname

Gepubliceerd door Beheerder op

Significante bevindingen:

“Pepermuntgroep…  toename van de grijpkracht (36,1%), staande verticale sprong (7,0%) en staand verspringen (6,4%). Gegevens verkregen van de experimentele groep na vijf minuten vertoonden een significante toename van de geforceerde vitale capaciteit in eerste seconde (FVC1) (35,1%), piekinspiratoire  stroomsnelheid (PIF) (66,4%) en  piekuitademingsstroomsnelheid (PEF) (65,1%)”

Abstract:

Doelstelling:  Het effect van pepermunt op de trainingsprestaties is eerder onderzocht, maar er zijn dubbelzinnige bevindingen. Deze studie was gericht op het onderzoeken van de effecten van de inname van pepermunt op de fysiologische parameters en trainingsprestaties na 5 minuten en 1 uur.

Materialen en methoden:  Dertig gezonde mannelijke universiteitsstudenten werden willekeurig verdeeld in experimentele (n=15) en controle (n=15) groepen. Maximale isometrische grijpkracht, verticale en lange sprongen, spirometrische parameters, visuele en auditieve reactietijden, bloeddruk, hartslag en ademhalingsfrequentie werden driemaal geregistreerd: vóór, vijf minuten en één uur na een enkele dosis orale toediening van essentiële pepermuntolie (50 µl). Gegevens werden geanalyseerd met behulp van ANOVA met herhaalde metingen.

Resultaten:  Onze resultaten lieten een significante verbetering zien in alle variabelen na orale toediening van essentiële pepermuntolie. Experimentele groep vergeleken met controlegroep vertoonde een incrementele en een significante toename van de grijpkracht (36,1%), staande verticale sprong (7,0%) en staande verspringen (6,4%). Gegevens verkregen van de experimentele groep na vijf minuten vertoonden een significante toename van de geforceerde vitale capaciteit in de eerste seconde (FVC 1)(35,1%), maximale inspiratoire stroomsnelheid (PIF) (66,4%) en maximale expiratoire stroomsnelheid (PEF) (65,1%), terwijl na een uur alleen PIF een significante toename liet zien in vergelijking met de uitgangs- en controlegroep . Op beide momenten waren de visuele en auditieve reactietijden aanzienlijk korter. Fysiologische parameters waren ook significant verbeterd na vijf minuten. Een aanzienlijke verbetering van de grijpkracht, spirometrie en andere parameters waren de belangrijkste bevindingen van deze studie.

Conclusie : Een verbetering van de spirometrische metingen (FVC 1 , PEF en PIF) zou te wijten kunnen zijn aan de pepermunteffecten op de bronchiale gladde spiertonus met of zonder invloed op de longsurfactant. Toch bestaat er geen wetenschappelijk bewijs met betrekking tot isometrische krachtverbetering in deze nieuwe studie.  

Gepubliceerd in:  Avicenna Journal of Phytomedicine, 2014

Auteur:  Meamarbashi A. PhD

Volledige studie:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4103722/